Liên hệ

Thư Viện Tâm Lý Học là dự án Phổ cập các kiến thức, kỹ năng tâm lý học được phát triển bởi Viện Tâm Lý Học và Truyền Thông nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực trong chất lượng đời sống tinh thần cho các cá nhân, tổ chức, cộng đồng thông qua kiến thức tâm lý học và các giải pháp ứng dụng trong sơ cứu tâm lý.

Điện thoại: 092 345 6788 hoặc 090 350 5121
Email: ipm.hanoi@gmail.com
Facebook: Viện Tâm Lý Học & Truyền Thông

Lên đầu trang